Nho Khô Sunview USA 425g

149.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

248.000₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

371.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 900g

288.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

178.500₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

189.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

194.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

215.500₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

105.000₫

- +

Nghêu Lụa 500g

95.000₫

- +

Cồi Sò Điệp 200g

98.000₫

- +

Cá Saba Nauy (Nguyên Con) 450g

58.500₫

- +

Khay Lẩu Thái Tomyum 600g

114.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (còn vỏ) size 15 300g

214.500₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (bóc vỏ, để đuôi) size 21 300g

205.500₫

- +

Tôm Thẻ (bóc vỏ) 300g

125.700₫

- +

Thịt Sò Lông 500g

75.000₫

- +