• Công ty Đà Lạt G.A.P là công ty đầu tiên tại Việt Nam xây dựng và duy trì hằng năm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc Tế Global G.A.P về rau quả từ năm 2008. Đó là, tiêu chuẩn “thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu” (Global Good Agricultural Practice), chứng nhận bởi tập đoàn Control Union.
  • Là công ty đầu tiên trong ngành rau quả Việt Nam được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cấp chứng nhận “Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” (24/08/2012).
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm dành cho cơ sở đóng gói bao bì
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm dành cho cửa hàng kinh doanh