Quế Ta/Thai Basil 100g

9.000₫

- +

Hành Paro 300g

19.500₫

- +

Thì Là 50g

6.000₫

- +

Tỏi Phan Rang 400g

88.000₫

- +

Tía Tô 100g

10.600₫

- +

Tỏi 300g

57.000₫

- +

Ngò Xoắn 100g

13.000₫

- +

Ngò Rí 100g

12.000₫

- +

Cây Hương Thảo Rosemary chậu

55.000₫

- +