Quế Ta/Thai Basil 100g

11.900₫

- +

Hành Paro-300g 300g

27.450₫

- +

Hành Lá 100g

11.900₫

- +

Thì Là 100g

15.200₫

- +

Sả Cây 200g

10.000₫

- +

Nghệ Vàng 100g

4.500₫

- +

Tía Tô 100g

13.700₫

- +

Tỏi Phan Rang 1kg

180.000₫

- +

Ngò Rí 100g

15.200₫

- +

Kinh giới 100g

13.700₫

- +

Diếp Cá 100g

13.700₫

- +