Trứng Gà Ác hộp 10 trứng

65.000₫

- +

Trứng Gà Ta hộp 5 trứng

29.999₫

- +

Thăn Bò Úc 300g

108.000₫

- +

Nạc Đùi 500g

110.499₫

- +

Nạc Vai 500g

110.500₫

- +

Xương Cục 500g

82.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

118.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

110.500₫

- +

Nạc Thăn 500g

120.000₫

- +

Nạc Dăm 500g

110.500₫

- +

Sườn Non 500g

132.000₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

136.500₫

- +

Cá Hồi Fillet 300g

177.000₫

- +

Trứng Gà Omega3 Vỉ 10 trứng

55.000₫

- +