Cá Ngân Thiên Nhiên Phú Quốc 350g

63.000₫

- +

Cá Gáy (Cá Chép Biển) 500g

90.000₫

- +

Cá Bè Vàng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

145.000₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

105.000₫

- +

Cá Bạc Má Thiên Nhiên Phú Quốc 300g

57.000₫

- +

Thăn Chuột 500g

122.500₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 400g

164.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

190.000₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

165.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

175.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

132.000₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

360.000₫

- +

Bắp Bò

0

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

236.000₫

- +

Sườn Non 500g

170.000₫

- +

Nạc Đùi

0

- +

Thăn Bò Úc 350g

138.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

107.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

157.500₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

136.500₫

- +

Nạc Dăm 500g

117.500₫

- +

Thịt Xay 300g

73.000₫

- +

Đuôi Heo 500g

122.500₫

- +

Mỡ Heo 500g

75.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 500g

35.000₫

- +

Bao Tử 500g

147.500₫

- +

Giò Sống - Mộc 250g

83.000₫

- +

Óc Heo 1 bộ

65.000₫

- +

Lưỡi 500g

147.500₫

- +

Lỗ Tai 400g

110.000₫

- +

Cật 400g

86.000₫

- +

Tim heo 400g

118.800₫

- +

Giò Khoanh - Móng 500g

105.000₫

- +

Xương Ống 500g

87.500₫

- +