Trứng Gà Omega3 10 trứng

57.000₫

- +

Trứng Gà Ta 10 trứng

67.000₫

- +

Trứng Gà Ác 10 trứng

67.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 500g

35.000₫

- +

Cánh Gà 450g

57.000₫

- +

Đùi Gà 600g

156.000₫

- +

Ức Gà Phi-lê (còn da) 350g

140.000₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

136.500₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

236.000₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

360.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

132.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

175.000₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

165.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

190.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 400g

164.000₫

- +

Trứng Vịt Tươi 6 quả

40.000₫

- +

Cá Bè Vàng Thiên Nhiên Phú Quốc 350g

101.500₫

- +

Cá Gáy (Cá Chép Biển) 500g

90.000₫

- +