Trứng Gà Ta 10 trứng

67.000₫

- +

Trứng Gà Ác 10 trứng

71.000₫

- +

Bọng (Xương) Gà 500g

40.000₫

- +

Trứng Vịt Omega 5 trứng

42.000₫

- +

Chân gà 500g

40.000₫

- +

Cánh Gà 450g

60.750₫

- +

Đùi Gà 700g

189.000₫

- +

Ức Gà Phi-lê (còn da) 350g

147.000₫

- +

Gà Ta Nửa Con 700g

154.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

248.000₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

371.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

160.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

178.500₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

189.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

194.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

215.500₫

- +

Trứng Vịt Tươi 6 quả

28.000₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

105.000₫

- +

Nghêu Lụa 500g

95.000₫

- +

Cồi Sò Điệp 200g

98.000₫

- +

Cá Saba Nauy (Nguyên Con) 450g

58.500₫

- +

Khay Lẩu Thái Tomyum 600g

114.000₫

- +

Trứng Vịt Muối 4 quả

25.500₫

- +

Trứng Vịt Bắc Thảo 4 quả

32.500₫

- +

Trứng Gà Tươi 6 quả

22.500₫

- +

Đầu Mực Ống 500g

89.000₫

- +

Trứng Cút 30 quả

31.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (còn vỏ) size 15 300g

214.500₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (bóc vỏ, để đuôi) size 21 300g

205.500₫

- +

Tôm Thẻ (bóc vỏ) 300g

116.700₫

- +

Ếch (làm sạch) 1kg

220.000₫

- +

Tôm Sú Quảng Canh (còn vỏ) size 20 300g

148.500₫

- +

Cá Chim Trắng Thiên Nhiên Phú Quốc 900g

261.000₫

- +