Bí Đao 300g

8.100₫

- +

Bí Đỏ Mỹ 500g

12.500₫

- +

Bí Đỏ Nhật 300g

9.000₫

- +

Bí Ngòi Baby 300g

40.200₫

- +

Bí Ngồi Vàng 400g

26.000₫

- +

Bí Ngồi Xanh 400g

19.600₫

- +

Bí Non 300g

12.300₫

- +

Bông Cải Xanh 300g

21.600₫

- +

Cà Chua Bi 300g

25.000₫

- +

Cà Chua Bi Cocktail 300g

24.600₫

- +

Cà Chua Bi Hk 300g

24.600₫

- +

Cà Chua Bi Socola 300g

27.300₫

- +

Cà Chua Hà Lan 600g

29.400₫

- +

Cà Rốt Nhật 400g

18.000₫

- +

Dưa Leo Baby-Hà Lan 300g

14.700₫

- +

Dưa Leo Nhật 300g

12.000₫

- +

Ớt Chỉ Thiên 60g

5.000₫

- +

Ớt Chuông Đỏ 300g

20.700₫

- +

Ớt Chuông Vàng 300g

20.700₫

- +

Ớt Chuông Xanh 300g

14.700₫

- +