ĐIỆN BIÊN PHỦ STORE

Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM

Địên thoại: (028) 38 20 27 20

Fax: (028) 38 20 27 21

 

AN DƯƠNG VƯƠNG STORE

Địa chỉ: 75 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP.HCM

Địên thoại: (028) 38 35 54 38

 

TÂN CANH STORE

Địa chỉ: 43 Tân Canh, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM

Địên thoại: (028) 39 91 05 18