Nạc Thăn 500g

120.000₫

- +

Xương Cục 500g

86.000₫

- +

Nạc Vai 500g

110.500₫

- +

Thịt Đùi 500g

110.499₫

- +

Thăn Bò Úc 350g

125.650₫

- +

Xương Ống 500g

86.000₫

- +

Giò Khoanh 500g

98.500₫

- +

Tim 400g

122.400₫

- +

Cật 200g

44.000₫

- +

Lỗ Tai 500g

139.000₫

- +

Lưỡi 500g

139.000₫

- +

Óc Heo 1 bộ

68.000₫

- +

Giò Sống - Mộc 300g

70.500₫

- +

Bao Tử 500g

139.000₫

- +

Mỡ Heo 500g

50.000₫

- +

Đuôi Heo 500g

83.000₫

- +

Gan Heo 300g

52.000₫

- +

Phổi Heo 300g

49.500₫

- +

Má Heo 500g

98.500₫

- +

Thịt Xay 300g

61.500₫

- +

Nạc Dăm 500g

114.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

118.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

110.500₫

- +

Chả Lụa 500g

120.000₫

- +

Thăn Bò Úc 350g

125.650₫

- +

Bắp Giò Rút Xương 500g

114.500₫

- +

Sườn Non 500g

132.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 300g

177.000₫

- +