Sườn Non 500g

132.000₫

- +

Nạc Dăm 500g

110.500₫

- +

Nạc Thăn 500g

120.000₫

- +

Cốc Lếch 500g

110.500₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

118.000₫

- +

Xương Cục 500g

82.500₫

- +

Nạc Vai 500g

110.500₫

- +

Nạc Đùi 500g

110.499₫

- +

Thăn Bò Úc 300g

108.000₫

- +