Nạc Thăn 500g

143.000₫

- +

Xương Cục 500g

105.500₫

- +

Nạc Vai 500g

139.000₫

- +

Thăn Bò Úc 400g

158.000₫

- +

Xương Ống 500g

105.500₫

- +

Giò Khoanh - Móng 500g

125.000₫

- +

Tim heo 400g

140.800₫

- +

Cật 400g

110.800₫

- +

Lỗ Tai 400g

122.000₫

- +

Lưỡi 500g

162.500₫

- +

Óc Heo 1 bộ

68.000₫

- +

Giò Sống - Mộc 300g

83.000₫

- +

Bao Tử 500g

152.700₫

- +

Mỡ Heo 500g

76.000₫

- +

Đuôi Heo 500g

105.500₫

- +

Gan Heo 300g

51.630₫

- +

Phổi Heo 300g

51.630₫

- +

Thịt Xay 300g

77.000₫

- +

Nạc Dăm 500g

139.000₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương 500g

145.500₫

- +

Cốc Lếch 500g

133.000₫

- +

Chả Lụa 250

80.000₫

- +

Nạc Đùi 500g

139.000₫

- +

Sườn Non 500g

160.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

236.000₫

- +

Bắp Bò

0

- +

Nạm Bò

0

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

360.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

132.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

175.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

190.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Cá Lãi Trứng 500g

90.000₫

- +

Thăn Chuột 500g

143.000₫

- +