Nạc Thăn g

247.500₫

- +

Xương Cục 500g

86.050₫

- +

Nạc Vai kg

224.000₫

- +

Thịt Đùi 500g

114.100₫

- +

Thăn Bò Úc 400g

143.600₫

- +

Xương Ống kg

155.100₫

- +

Giò Khoanh 500g

100.350₫

- +

Tim 400g

125.160₫

- +

Cật 200g

45.640₫

- +

Lỗ Tai 500g

142.700₫

- +

Lưỡi 500g

142.700₫

- +

Óc Heo 1 bộ

68.000₫

- +

Giò Sống - Mộc 300g

70.500₫

- +

Bao Tử 500g

142.700₫

- +

Mỡ Heo 500g

51.500₫

- +

Đuôi Heo 300g

51.630₫

- +

Gan Heo 300g

51.630₫

- +

Phổi Heo 300g

51.630₫

- +

Má Heo 500g

86.050₫

- +

Thịt Xay 300g

61.500₫

- +

Nạc Dăm kg

228.000₫

- +

Ba Chỉ Rút Xương kg

238.500₫

- +

Cốc Lếch 500g

224.200₫

- +

Chả Lụa 500g

125.000₫

- +

Nạc Đùi(Heo) kg

224.200₫

- +

Sườn Non 500g

135.550₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 300g

177.000₫

- +