Đậu Hà Lan Trái 300g

29.700₫

- +

Đậu Trắng 200g

25.000₫

- +

Đậu Hà Lan Hạt 100g

40.000₫

- +

Đậu Cove Non 450g

32.175₫

- +

Đậu Đỏ Tươi 200g

25.000₫

- +