Cà Rốt Nhật-400g 400g

19.800₫

- +

Cà Tím Nhật 400g

17.200₫

- +

Ớt Chuông Đỏ 300g

28.050₫

- +

Củ Cải Đỏ 300g

15.000₫

- +

Củ Cải Trắng-400g 400g

13.200₫

- +

Củ Dền-300g 300g

14.850₫

- +

Hành Hương-PR 300g

23.100₫

- +

Hành Tây-500g 500g

37.500₫

- +

Khổ Qua 400g

18.000₫

- +

Khoai Lang Nhật-500g 500g

21.450₫

- +

Khoai Tây Hồng-500g 500g

35.750₫

- +

Khoai Tây Vàng-500g 500g

35.750₫

- +

Cà Rốt Baby-300g 350g

42.350₫

- +

Su Hào-500g 500g

22.000₫

- +

Tỏi Phan Rang 300g

54.000₫

- +

Củ Gừng 300g

21.150₫

- +

Măng Tây (Xanh) 250g

54.000₫

- +

Sả Cây 200g

10.000₫

- +

Giá Đậu Xanh 300g

26.400₫

- +

Khoai Mỡ 700g

56.000₫

- +

Hành Paro-300g 300g

27.450₫

- +

Cần Tây-700g 700g

46.200₫

- +

Bắp Cải Tim-500g 500g

27.000₫

- +

Cải Thảo 800g

26.400₫

- +

Nghệ Vàng 200g

9.000₫

- +

Hành Tây Tím-300g 300g

24.000₫

- +

Khoai Lang Mật-500g 500g

24.750₫

- +

Củ Sen 400g

33.000₫

- +

Hạt Sen 200g

69.000₫

- +

Khoai Môn Cắt Lát 400g

35.000₫

- +

Khoai Sọ Gọt Vỏ 400g

37.000₫

- +

Đậu Xanh Không Vỏ (khô) 500g

53.000₫

- +

Đậu Xanh Nửa Hạt (khô) 500g

53.000₫

- +

Đậu Xanh (khô) 500g

53.000₫

- +

Đậu Đỏ (khô) 500g

53.000₫

- +