Cà Rốt Nhật-400g 400g

18.000₫

- +

Cà Tím Nhật Tròn-400g 400g

15.600₫

- +

Ớt Chuông Đỏ 300g

25.500₫

- +

Củ Cải Đỏ-300g 300g

15.000₫

- +

Củ Cải Trắng-400g 400g

12.000₫

- +

Củ Dền-300g 300g

13.500₫

- +

Đậu Cove Non 400g

26.000₫

- +

Hành Hương-PR 300g

21.000₫

- +

Hành Tây-500g 500g

25.000₫

- +

Khổ Qua Xanh 350g

15.750₫

- +

Khoai Lang Nhật-500g 500g

19.500₫

- +

Khoai Tây Hồng-500g 500g

32.500₫

- +

Khoai Tây Vàng-500g 500g

32.500₫

- +

Cà Rốt Baby-300g 300g

33.000₫

- +

Su Hào-500g 500g

20.000₫

- +

Su Su 500g

10.000₫

- +

Tỏi-300g 300g

57.000₫

- +

Củ Gừng-200g 200g

11.000₫

- +

Măng Tây (Xanh) 250g

49.000₫

- +

Củ Dền Baby-400g 400g

24.400₫

- +

Củ Hồi-300g 300g

27.000₫

- +

Giá 300g

24.000₫

- +

Cần Tây-700g 700g

42.000₫

- +

Bắp Cải Tim-500g 500g

24.500₫

- +

Cải Thảo-600g 600g

18.000₫

- +

Tỏi Phan Rang 400g

88.000₫

- +

Măng Tây Tím-250g 250g

75.000₫

- +

Hành Tây Tím-300g 300g

16.500₫

- +

Măng Tây Trắng-250g 250g

65.000₫

- +

Khoai Lang Mật-500g 500g

27.500₫

- +

Củ Sen 400g

30.000₫

- +

Hạt Sen 200g

55.000₫

- +