Táo Rockit ống

160.000₫

- +

Nho Xanh Không Hạt kg

349.000₫

- +

Lê Hàn Quốc 600g

96.000₫

- +

Cam Vàng kg

135.000₫

- +

Táo Xanh 900g

117.000₫

- +

Kiwi Vàng 500g

145.000₫

- +

Chanh Vàng 500g

95.000₫

- +

Lựu Thái Lan 500g

95.000₫

- +

Táo Gala 900g

135.000₫

- +

Dưa Lưới Đài Loan 1.6kg

190.400₫

- +

Quýt Úc 700g

119.000₫

- +

Táo Ambrosia 1kg

190.000₫

- +