Táo Envy kg

250.000₫

- +

Táo Rockit kg

150.000₫

- +

Kiwi Xanh kg

150.000₫

- +

Nho Xanh Không Hạt kg

290.000₫

- +

Nho Đen Không Hạt kg

250.000₫

- +

Lê Hàn Quốc kg

150.000₫

- +

Cam Vàng kg

150.000₫

- +

Lê Nam Phi kg

120.000₫

- +

Táo Xanh kg

100.000₫

- +

Chanh Vàng kg

190.000₫

- +

Lựu kg

299.000₫

- +