Táo Rockit ống

160.000₫

- +

Lê Hàn Quốc 600g

96.000₫

- +

Cherry Đỏ 500g

340.000₫

- +

Cam Vàng kg

100.000₫

- +

Táo Xanh 700g

91.000₫

- +

Kiwi Vàng 500g

129.500₫

- +

Chanh Vàng 500g

95.000₫

- +

Lựu Israel 700g

175.000₫

- +

Táo Dazzle

0

- +

Dưa Lưới 1,6kg

168.000₫

- +

Táo Mật Koru Mỹ

0

- +