Táo Envy kg

290.000₫

- +

Táo Ambrosia kg

120.000₫

- +

Táo Rockit kg

150.000₫

- +

Cherry Đỏ kg

530.000₫

- +

Cam Vàng kg

140.000₫

- +

Táo Xanh kg

100.000₫

- +

Kiwi Vàng kg

280.000₫

- +

Chanh Vàng kg

190.000₫

- +