Táo Envy 500g

145.000₫

- +

Táo Rockit ống

160.000₫

- +

Nho Xanh Không Hạt kg

275.000₫

- +

Cam Vàng kg

150.000₫

- +

Táo Xanh kg

105.000₫

- +

Kiwi Vàng 500g

132.500₫

- +

Chanh Vàng 500g

95.000₫

- +

Lựu Thái Lan 500g

97.500₫

- +