Chanh Dây kg

41.000₫

- +

Dưa Hấu kg

25.000₫

- +

Xoài Cát Hòa Lộc kg

120.000₫

- +

Dưa Hoàng Kim kg

50.000₫

- +

Dưa Lưới kg

55.000₫

- +

Dâu Tây giống Nhật kg

400.000₫

- +

Dâu Tây NewZeland kg

350.000₫

- +

Chuối Laba kg

25.000₫

- +

Bơ Sáp kg

120.000₫

- +

Hồng Giòn kg

35.000₫

- +

Thơm giống Philippines kg

38.000₫

- +