Gạo Sushi Nhật 1kg

41.500₫

- +

Gạo Nhật Fuji Sakura 2kg

79.000₫

- +

Gạo thơm Nàng Mai 5kg

163.000₫

- +

Gạo thơm Nàng Mai 2kg

68.000₫

- +

Gạo tấm Nàng Yến 2kg

39.000₫

- +

Gạo thơm ST25 2kg

84.600₫

- +

Bánh hỏi lá cẩm sấy khô 340g

28.000₫

- +

Bánh Phở Sấy Khô 400g

28.000₫

- +

Hủ Tiếu Sấy Khô 400g

28.000₫

- +

Nui Xoắn No.98 500g

71.000₫

- +

Nui Ống Tre No.73 500g

71.000₫

- +

Mì Spaghetti sợi No.5 500g

67.000₫

- +

Bánh hỏi sấy khô 340g

28.000₫

- +

Bánh Tráng 250g

21.000₫

- +

Bún Tươi Sấy Khô 400g

28.000₫

- +