Gạo thơm ST25 (Ngọc Mani) 5kg

225.000₫

- +

Gạo Lứt Hữu Cơ 2kg

145.000₫

- +

Bánh Phở Sấy Khô 400g

35.000₫

- +

Hủ Tiếu Sấy Khô 400g

35.000₫

- +

Nui Xoắn No.98 500g

80.000₫

- +

Nui Ống Tre No.73 500g

80.000₫

- +

Mì Spaghetti sợi No.5 500g

76.000₫

- +

Bánh Hỏi Sấy Khô 340g

35.000₫

- +

Bánh Tráng 250g

25.000₫

- +

Gạo Lúa Tôm Hữu Cơ 5kg

241.000₫ 260.000₫

- +

Bún Tươi Sấy Khô 400g

35.000₫

- +