Xà Lách Ro-man kg

75.000₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 400g

24.000₫

- +

Xà Lách Rocket 100g

16.000₫

- +

Xà Lách Lô Lô Đỏ 300g

22.200₫

- +

Xà Lách Lô Lô Xanh 300g

16.500₫

- +

Xà Lách Mỡ 300g

19.800₫

- +

Xà Lách Sồi Xanh 300g

19.800₫

- +