Xà Lách Ro-man 400g

33.000₫

- +

Xà Lách Búp Mỹ 400g

35.200₫

- +

Xà Lách Lô Lô Đỏ 300g

24.420₫

- +

Xà Lách Lô Lô Xanh 300g

18.150₫

- +

Xà Lách Mỡ 300g

21.780₫

- +

Xà Lách Sồi Xanh 300g

21.780₫

- +