THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên ĐINH CHÍ HIẾU
Số CMND/CCCD 231444023
Điện thoai 0989899365
Chức vụ Tài xế
Khu vực làm việc Nội ô TP.HCM, TP.Thủ Đức.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

 

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com