THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên HUỲNH MINH TÂM
Số CMND/CCCD 083089000187
Điện thoai 0939495752
Chức vụ Quản lý
Khu vực làm việc Quận Tân Bình.
Hàng hóa Rau, củ, quả

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com