THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên HUỲNH THỊ THU HẰNG
Số CMND/CCCD 321397659
Điện thoai 0909428556
Chức vụ Quản lý bán hàng
Khu vực làm việc Quận Tân Bình, Quận 3.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

 

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com