THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên HUỲNH THỊ THU HIỀN
Số CMND/CCCD 321331930
Điện thoai 0987492433
Chức vụ Quản lý
Khu vực làm việc Quận Tân Bình.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

 

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
Điện thoai người liên hệ 0985041372
Email thanh.ntn@dalatgapstore.com