THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên LÊ NGỌC TUYỀN
Số CMND/CCCD 341751301
Điện thoai 0931434061
Chức vụ Nhân viên bán hàng
Khu vực làm việc Quận 5.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com