THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên LÊ NGUYỄN QUỐC VINH
Số CMND/CCCD 11845
Điện thoai 0907475407
Chức vụ Trợ lý giám đốc
Khu vực làm việc Quận 11.
Phương tiện di chuyển Xe hơi
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

 

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ NGUYỄN HẢI BÌNH
Điện thoai người liên hệ 0909333254
Email binh.nh@dalatgapstore.com