THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN HOÀNG MINH
Số CMND/CCCD 025138927
Điện thoai 0909983649
Chức vụ Quản lý bán hàng
Khu vực làm việc Quận 5.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com