THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN NGỌC LAM TUYỀN
Số CMND/CCCD 312399375
Điện thoai 0797994795
Chức vụ Nhân viên bán hàng
Khu vực làm việc Quận 3.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com