THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN PHÚC HẬU
Số CMND/CCCD 321492571
Điện thoai 0942911169
Chức vụ Tài xế
Khu vực làm việc Nội ô TP. HCM
Hàng hóa Thực phẩm các loại

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com