THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG
Số CMND/CCCD 273558081
Điện thoai 0799702876
Chức vụ Nhân viên Admin
Khu vực làm việc Quận Tân Bình.
Hàng hóa Rau, củ, quả.

 

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com