THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
Số CMND/CCCD 321327717
Điện thoai 0985041372
Chức vụ Quản lý
Khu vực làm việc Quận Tân Bình.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com