THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Số CMND/CCCD 072197001920
Điện thoai 0869284957
Chức vụ Nhân viên đóng gói
Khu vực làm việc Quận Tân Bình.
Hàng hóa Rau, củ, quả.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com