THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Số CMND/CCCD 023428722
Điện thoai 0908212050
Chức vụ Quản lý
Khu vực làm việc Quận Tân Bình, Quận 3.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ NGUYỄN HẢI BÌNH
Điện thoai người liên hệ 0909333254
Email binh.nh@dalatgapstore.com