THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên PHẠM THU HIỀN
Số CMND/CCCD 022193001848
Điện thoai 0966610122
Chức vụ Nhân viên kế toán
Khu vực làm việc Quận Tân Bình.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com