THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên PHAN THỊ BÍCH HẠNH
Số CMND/CCCD 025375042
Điện thoai 0936200611
Chức vụ Quản lý
Khu vực làm việc Quận Tân Bình, Quận 3.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

 

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ NGUYỄN HẢI BÌNH
Điện thoai người liên hệ 0909333254
Email binh.nh@dalatgapstore.com