THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên TRẦN HỮU TRÍ
Số CMND/CCCD 079088020180
Điện thoai 0909708288
Chức vụ Tài xế
Khu vực làm việc Nội ô TP.HCM, TP.Thủ Đức.
Hàng hóa Thực phẩm các loại.

THÔNG TIN CÔNG TY
CTY TNHH Thực Phẩm Sạch Đà Lạt G.A.P
Người liên hệ Huỳnh Thị Thu Hiền
Điện thoai người liên hệ 0987492433
Email hien.htt@dalatgapstore.com