Đậu Hủ Trứng Vị Nguyên 140g

12.000₫

- +

Đậu Hủ Lụa Vị Nguyên 300g

13.000₫

- +

Đậu Hủ Non Vị Nguyên 280g

12.000₫

- +

Đậu Hủ Ta Vị Nguyên 280g

12.000₫

- +