Giỏ Qùa Combo 2

500.000₫

- +

Cà Rốt Baby-300g 350g

42.350₫

- +

Cải Cầu Vồng 300g

35.700₫

- +

Cải Xoăn-Kale 300g

35.700₫

- +

Bơ 034 kg

150.000₫

- +

Nho Khô Sunview USA 425g

175.000₫

- +

Sườn Non 500g

170.000₫

- +

Cá Hồi Fillet Na Uy 400g

236.000₫

- +

Khô Tôm Đất Thiên Nhiên 200g

360.000₫

- +

Cá Đục Thiên Nhiên Phú Quốc 600g

132.000₫

- +

Khoanh Cá Thu Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

175.000₫

- +

Khoanh Cá Bóp Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

165.000₫

- +

Mực Lá Câu Thiên Nhiên Phú Quốc (loại 1) 500g

190.000₫

- +

Mực Ống Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

180.000₫

- +

Mực Trứng Thiên Nhiên Phú Quốc 400g

164.000₫

- +

Cá Bạc Má Thiên Nhiên Phú Quốc 300g

57.000₫

- +

Cá Hường Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

105.000₫

- +

Cá Bè Vàng Thiên Nhiên Phú Quốc 500g

145.000₫

- +

Cá Gáy (Cá Chép Biển) 500g

90.000₫

- +

Cá Ngân Thiên Nhiên Phú Quốc 350g

63.000₫

- +